با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مهندسی، و با توجه به نیاز روزافرزونی که در سراسر دنیا به خدمات طراحی، ساخت، بازسازی، و تعمیر احساس می‌شود، گروه فنی مهندسی مهدی‌زاده آماده ارائه خدمات فوق به افاد و موسسات در ایران و اروپا می‌باشد.

دکوراسیون بیرونی

اجرا