نویسندگاندکتر رضا مهدی‌زاده انویق، دکتر بهروز نعمتی، دکتر سارا زندی
سال انتشار۱۴۰۰
ناشرمدیران اندیشه

درباره کتاب

با توسعه سیستم حمل‌ونقل جهانی و افزایش قابل توجه تولید خودروهای الکتریکی، کماکان فاصله زیادی تا رفع کامل مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط سیستم حمل‌ونقل وجود دارد. سعی نمودیم با انتشار این کتاب منبعی جامع درباره آینده صنعت حمل‌ونقل جهانی در اختیار متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه قرار دهیم.